รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพายัพ

 

ชื่อหนังสือ : รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2554
จัดทำเมื่อ : สิงหาคม 2555
ปก : อาร์ตมัน 4 สี
ขนาดหนังสือ : 21 cm. x 29 cm.
คลิกดูรายละเอียด :  อ่านออนไลน์

N/A

ชื่อหนังสือ : รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2553
จัดทำเมื่อ : กันยายน 2554
ปก : อาร์ตมัน 4 สี
ขนาดหนังสือ : 21 cm. x 29 cm.
คลิกดูรายละเอียด : - สกอ.
- สมศ.

ชื่อหนังสือ : รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2552
จัดทำเมื่อ : กันยายน 2553
ปก : อาร์ตมัน 4 สี
ขนาดหนังสือ : 21 cm. x 29 cm.
คลิกดูรายละเอียด :  อ่านออนไลน์

N/A

ชื่อหนังสือ : รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2551
จัดทำเมื่อ : กันยายน 2552
ปก : อาร์ตมัน สีฟ้า ขาว
จำนวนหน้า : 220 หน้า
ขนาดหนังสือ : 21 cm. x 29 cm.
คลิกดูรายละเอียด :  อ่านออนไลน

ชื่อหนังสือ : รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2550
จัดทำเมื่อ : กันยายน 2551
ปก : อาร์ตมัน สีฟ้า ขาว
จำนวนหน้า : 287 หน้า
ขนาดหนังสือ : 21 cm. x 29 cm.
คลิกดูรายละเอียด :  อ่านออนไลน

cover49

ชื่อหนังสือ : รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2549
จัดทำเมื่อ : กันยายน 2550
ปก : อาร์ตมัน สีขาว
จำนวนหน้า : 498 หน้า
ขนาดหนังสือ : 21 cm. x 29 cm.
คลิกดูรายละเอียด :  อ่านออนไลน

ชื่อหนังสือ : รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2548
จัดทำเมื่อ : กันยายน 2549
ปก : อาร์ตมัน สีฟ้า ขาว
จำนวนหน้า : 422 หน้า
ขนาดหนังสือ : 21 cm. x 29 cm.
คลิกดูรายละเอียด :  อ่านออนไลน

ชื่อหนังสือ : รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2547
จัดทำเมื่อ : กันยายน 2548
ปก : อาร์ตมัน สีฟ้า ขาว
จำนวนหน้า : 186 หน้า
ขนาดหนังสือ : 21 cm. x 29 cm.
คลิกดูรายละเอียด :  อ่านออนไลน์

ชื่อหนังสือ : รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2546
จัดทำเมื่อ : กรกฎาคม 2547
ปก : อาร์ตมัน สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 142 หน้า
ขนาดหนังสือ : 21 cm. x 29 cm.
คลิกดูรายละเอียด : อ่านออนไลน์

ชื่อหนังสือ : รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2545
จัดทำเมื่อ : กันยายน 2546
ปก : อาร์ตมัน สีฟ้า
จำนวนหน้า : 175 หน้า
ขนาดหนังสือ : 21 cm. x 29 cm.
คลิกดูรายละเอียด :  N/A© Copyright 2003-
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร 0-5385-1478 - 86 ต่อ 7278 , 7279